top of page

TÁNC-, MŰVÉSZETTERÁPIÁS MENTORPROGRAM KERETEI

 

Tánc,- művészetterápiás szerződés

A szerződés a kliens és a terapeuta közötti megállapodás, mely az együttműködés szabályait, kereteit és körülményeit rögzíti, biztonságot, kiszámíthatóságot ad, védelmet nyújt mindkét fél részére.

 

 

Farkas Renáta Komplex Művészetterapeuta vállalom, hogy

 1. az előre megbeszélt időpontban és helyen, 55-65 perc időtartam alatt, a legjobb szakmai tudásomnak és felkészültségemnek megfelelően ellátom a klienseimet a titoktartási kötelezettség betartásával

 2. a megfelelő szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt veszek

 3. vállalom, hogy számlát adok

 4. vállalom a coacholt személyek fejlődési folyamatának kísérését, ill. azt, hogy a tervezett változásokat beavatkozásaimmal segítem, a haladást nyomon követem. A folyamat során a tényleges változtatást azonban a coacholt személynek kell véghezvinni

 5. amennyiben úgy érzékelem, hogy saját tudásom, képességem, kompetenciám vagy helyzetem már nem teszik lehetővé, hogy a klienssel egyeztetett célon dolgozzak, úgy kötelezem magam arra, hogy egy alkalmas másik terapeutához irányítom tovább a klienst, és a még hátralévő időszakra a kliens által kifizetett díj számára visszautalásra kerül a számla sztornózása, illetve aktualizálása után

Kliens vállalja, hogy

 1. tudatában van annak, hogy a tánc-, művészetterápiás fejlesztés, mentorálás egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amelyben minden, a mentorálás keretei között eltervezett feladat és eredmény megvalósítása kizárólag a mentorált személy felelőssége. A mentorált személy maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja a folyamat során megszerzett tudást, melyért a művészetterapauta, mentor felelősséget sem a folyamat alatt, sem azt követően nem vállal

 2. az érzéseiről, problémáiról őszintén beszámol

 3. kijelenti, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt és általa ismert pszichiátriai betegsége nincsen, tudatmódosító szereket nem fogyaszt az ülések ideje alatt (amennyiben igen, a terapeutával ezt közli)

 4. a konzultáció kapcsán akár a konzulenssel kapcsolatosan felmerülő problémáit megbeszéli, miután ezek akár a kapcsolat hajtóerejévé is válhatnak. Ezzel eleget tesz a "minden kimondása" elvárásnak

 5. a közösen egyeztetett időpontban alkalmas állapotban megjelenik, amennyiben késik, nem tart tovább az alkalom, a saját órasávja áll rendelkezésére

 6. tudomásul veszi, a 8. alkalmas Tánc és Önismeret program egy folyamat, mely az első befizetésétől számított
  4 hónapon belül lejárandó, azon túl érvényét veszti!

 7. tudomásul veszi, hogy a befizetett program összegét a befizetéstől számított 4 hónapon túl nem kérheti vissza abban az esetben, ha nem kezdte el a programot, vagy 2 hónap kihagyást meghaladó időszakban szeretné folytatni a megkezdett alkalmakat

 

 

Lemondás, időpont változtatás: 

 

 1. mindkét fél (terapeuta, kliens) vállalja, hogy előre egyeztetett időpontban kerülnek megtartásra az alkalmak

 2. amennyiben az kliens nem jelzi a lemondást írásban vagy nem módosítja/törli az időpontot 24 órával  korábban a megbeszélt időpont ELŐTT (azaz 24 órán belül történik), úgy az alkalom megtartottnak tekintendő, melynek teljes értéke levonásra kerül klienstől.  Ha az ülés a határidőn belül a terapeuta hibájából hiúsul meg, úgy a terapeuta köteles ingyenes pótalkalmat biztosítani

 3. amennyiben a kliens vagy terapeuta rendkívüli akadályoztatás miatt időpontot változtat (baleset, hirtelen betegség, vis maior esemény), úgy kötelesek új időpontban megegyezni, mely nem von maga után anyagi kötelezettséget, minden egyéb eset a terapeuta belátására bízandó, amely nem képezheti jogi vita tárgyát

 


 

Titoktartás:

 

Terapeutát titoktartási kötelezettség terheli. Terapeuta kijelenti, hogy a munkája során tudomására jutott vagy számára rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozza. A titoktartási kötelezettség mind a folyamat időtartama alatt, mind azt követően fennáll. 

 

Terapeuta kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára a kliens által átadott írásos anyagokat, ill. a feladatok termékeit az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően úgy őrzi meg, hogy harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető / a szerződéses viszony megszűnését követően azokat megsemmisíti. 

 

 1. A titoktartás nem terjed ki a következő területekre:

  1. Ha a kliens kifejezetten azért ad valamilyen információt, hogy ezt a terapeuta másokkal megbeszélje

  2. Ha az kliens vagy más személy fizikai jóllétével, sérülésével, bántalmazásával, bűncselekménnyel, terrorcselekmény, eltűnt személy hollétével  kapcsolatos információról van szó

  3. Ha a klienst vagy más személyt etnikai, vallási, szexuális beállítottsága miatt megkülönböztetik, vagy zaklatásnak van kitéve

Felek kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a munka sikerének feltétele a terapeuta és kliens közötti kölcsönös együttműködés, egymás elfogadása, és a bizalom. Vállalják, hogy amennyiben valamely feltételt nem látják biztosítottnak, ezt haladéktalanul egyeztetik, és megoldásra törekszenek, vagy befejezik az együttműködést. 

 

bottom of page